Del

Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland ophører pr. 31. december 2020. Ophøret skyldes en omprioritering af midler på finansloven.

CFU Absalon arbejder gerne sammen med regionens kulturinstitutioner fremadrettet, og relevante dele fra hjemmesiden føres over på CFUs hjemmeside som fx inspiration for kulturaktører.

Børne- og Undervisningsministeriet anerkender Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjællands mangeårige arbejde for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum og bidrag til, at kultur, natur og kunst bliver grundelement i børn og unges læring og dannelse.

Ved spørgsmål, kontakt Karina Bruun Houg, kabh@pha.dk, tlf. 7248 1964.

Om Kultur- og Skoletjenesten

Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjællands opgaver

Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske muligheder og tilbud, der findes på museer og arbejdende værksteder, teatre, naturskoler og i kirker. 

Inden besøget kan den enkelte lærer få information om undervisningsmaterialer, der kan benyttes ved forberedelsen og efterbehandlingen af et besøg på en kulturinstitution.

Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland kan yde rådgivning og økonomisk støtte til kulturinstitutionerne. 

Vil du vide mere om Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjællands virke, se Mission/vision for Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland (pdf).

Har du spørgsmål? Kontakt Karina Bruun Houg på tlf. 7248 1964, kabh@pha.dk.

Ansøgning

Hent ansøgningsskemaer m.m. her på siden.

Ansøgninger behandles løbende på Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjællands forretningsudvalgsmøder.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Her kan du læse mere om kulturregionen og kulturaftalen.