Del

Trelleborg adopterer 4a fra Marievangsskolen

Projektet etablerer et museum-skole partnerskab, hvor samarbejdet tager udgangspunkt i museernes flerårige adoption af en klasse. Den officielle adoption foregår torsdag den 6. april 2017 med deltagelse af eleverne, deres forældre, skolens lærere og ledelse, Kultur- og Skoletjenesten i Midt- og Vestsjælland samt Trelleborgs formidlere og leder.

Samarbejder forgår efter den såkaldte AKSOM-model, der skal udvikle samarbejdsmetoder i lærende partnerskaber mellem skoler og museer.

Samarbejdet mellem kulturinstitutionen Trelleborg og Marievangsskolen har til hensigt at skabe undervisningstilbud med større relevans i forhold til læreplaner, faglige mål og målgrupper. I samarbejdet byder kulturaktøren ind med konkret og faglig viden, og skolen giver kulturaktøren den viden, der er nødvendig, for at skabe relevante undervisningstilbud.

Gennem samarbejdet med adoptionsklasseeleverne og deres lærere udvikles og implementeres museumsbaserede undervisningsforløb med relation til skolereformen og den åbne skole på kulturinstitutionen.

Adoptionsprojektet er et pilotprojekt og det er planen, at alle fællesudviklede undervisningsforløb – i et såkaldt praksisfælleskab - skal gøres tilgængelige og tilbydes alle skoler generelt. Kultur- og Skoletjenesten i Midt- og Vestsjælland støtter projektet økonomisk, og projektet skriver sig ind i Kulturministeriets børn- og ungestrategi og Kulturministeriets og Undervisningsministeriets initiativer til udviklingen og styrkelsen af samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner.

Læs pressemeddelelsen.

Foto: Trelleborg.

Cxense Display