Del

Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland ophører pr. 31. december 2020. Ophøret skyldes en omprioritering af midler på finansloven.

CFU Absalon arbejder gerne sammen med regionens kulturinstitutioner fremadrettet, og relevante dele fra hjemmesiden føres over på CFUs hjemmeside som fx inspiration for kulturaktører.

Børne- og Undervisningsministeriet anerkender Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjællands mangeårige arbejde for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum og bidrag til, at kultur, natur og kunst bliver grundelement i børn og unges læring og dannelse.

Ved spørgsmål, kontakt Karina Bruun Houg, kabh@pha.dk, tlf. 7248 1964.

Find undervisningsmaterialer

Find kulturaktører i dit nærområde

Klik på en grøn cirkel for at læse mere om den enkelte kulturaktør.

Klik på "+" og "-" på kortet for at zoome ind og ud.

Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske muligheder og tilbud, der findes på museer og arbejdende værksteder, teatre, naturskoler og i kirker.